5000 Euro boete voor verontreinign Amsterdamse haven

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft donderdag 17 november na overleg met het Openbaar Ministerie de kapitein van een zeeschip een boete van 5000 euro opgelegd voor het verontreinigen van de Usselincxhaven in Amsterdam.

De Waterpolitie van het KLPD ontving donderdagochtend de melding dat een zeeschip het water in de Usselincxhaven verontreinigde. Bij nader onderzoek bleek dat aan boord van een tanker die onder de vlag van de Marshall Islands vaart, een fout is gemaakt in de afstelling van een installatie die uitlaatgassen in de lege ladingtanks blaast. De uitlaatgassen worden, voordat ze in de tanks komen, met water gefilterd en het water daarna overboord gepompt. Dit keer waren de uitlaatgassen ernstig verontreinigd met roet waardoor dit met het filterwater in de haven werd gepompt en een ernstige verontreiniging veroorzaakte. Om uitbreiding van de verontreiniging te voorkomen bracht de Havendienst direkt een zogenaamde ‘oilboom’ rond het schip aan. De verontreiniging wordt op kosten van de veroorzaker opgeruimd; de onkosten bedragen zeker 40.000 euro.

Na overleg met het functioneel parket van het Openbaar Ministerie heeft de Waterpolitie de kapitein een schikkingsvoorstel van 5000 euro gedaan waarmee verder strafvervolging kon worden afgekocht. Hieraan werd voldaan.

Meer… KLPD