Adviespremies voor Golfgebied verdubbeld

De adviespremie voor transporten van en naar het oostelijk gedeelte van de Perzische Golf is na de inval in Irak eind vorige week verdubbeld tot 1 promille van de ladingwaarde. Amerikaanse verzekeraars hebben intussen gewaarschuwd dat zij zich het recht voorbehouden dekkingen die te maken hebben met het Midden-Oosten, te schrappen. Dit is echter nog niet gebeurd.

Het Joint War Risks Rating Committee (JWRRC) in Londen, dat verzekeringsmaatschappijen adviseert over premies voor verzekeringen van lading met risicogebieden als bestemmingen, raadt sinds het begin van de strijd in Irak een premie aan van 1 promille. Het gaat om het Golfgebied tussen 52 en 56 graden oosterlengte. Dit gebied viel sinds het begin van de week onder ‘Held Covered’, waarbij verzekeraars wordt aangeraden zelf te bepalen of en tegen welk tarief zij willen verzekeren. Voordien gold voor dit gebied een adviespremie van 0,5 promille. Voor Irak en omstreken geldt nog steeds de code ‘Held Covered’.

Bron: Transportnet Nederlands, 26-03-2003;