Akkoord over zeker duizend jeugdbanen in de haven

Duizend banen extra voor jongeren van 18 jaar in de Rotterdamse haven. Daarover ondertekenen havenwerkgevers en onderwijsinstellingen tijdens de Wereldhavendagen een akkoord. Het Havenbedrijf Rotterdam, werkgeversvereniging Deltalinqs en de regionale opleidingsinstellingen Zadkine, Albeda en Scheepvaart en Transport College (STC) gaan afspraken maken over duizend banen extra in de haven voor mbo-scholieren met een diploma van 18 jaar en ouder.

Bron: AD, 10-08-2007;