ANWB slaat alarm over kwaliteit zwemwater Noordzee

De stranden van Noord- en Zuid-Holland komen door ernstige overschrijdingen van enkele streefwaarden voor de zwemwaterkwaliteit dit jaar niet in aanmerking voor een Blauwe Vlag van de Foundation for Environmental Education (Stichting FEE). De ANWB, coördinator van de activiteiten voor de Blauwe Vlag in Nederland, heeft bij de andere betrokkenen alarm geslagen over deze situatie.

De kwaliteit van het water aan de stranden van Noord- en Zuid-Holland is in de zomerperiode van de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Resultaten van de metingen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2002 laten ernstige overschrijdingen zien van de streefwaarden voor de aanwezigheid van fecale streptokokken en fecale colibacteriën. Deze streefwaarden zijn opgenomen in de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Bron: ANWB, 18-02-2003;