TenneT gunt Boskalis consortium zeekabel contract Hollandse Kust (west beta)

TenneT heeft het consortium Boskalis/Ningbo Orient Cable (NBO) de opdracht gegund voor de zeekabel voor het project Hollandse Kust (west beta). Het contract omvat de installatie van twee 65 kilometer lange kabels die het geplande offshore windpark Hollandse Kust (west beta) met een geïnstalleerd vermogen van 700MW zullen verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT.

Verder zal Boskalis een 9 kilometer lange 66kV interconnectorkabel installeren tussen de offshore platforms Hollandse Kust (west alpha) en Hollandse Kust (west beta). Boskalis voert dit contract uit in consortium met haar partner NBO, dat de zeekabel zal ontwerpen en leveren. De twee 220kV AC kabelcircuits komen ten zuiden van Wijk aan Zee aan land en worden vanaf het strand onder de duinen door getrokken naar het transformatorstation.

Geïntegreerde oplossing
Voor dit project levert Boskalis een geïntegreerde oplossing van in-house diensten voor het produceren van de zeekabel, strand- en zeebodemvoorbereidingswerkzaamheden en het leggen en begraven van de kabels. De aansluiting van offshore windpark Hollandse Kust West Beta zal naar verwachting in 2025 in bedrijf worden genomen.

Stikstofreductie
Nieuw is dat TenneT de partijen bij deze tender specifiek heeft laten sturen op de reductie van stikstofemissies (NOx) tijdens de werkzaamheden. In het aanbestedingsproces moesten inschrijvers een rekenmodel opnemen hoe hun installatiemethode onder de NOx-emissiedrempel zou blijven.

Volgende stap in duurzame energievoorziening
Dit contract betekent een voortzetting van de samenwerking tussen TenneT en Boskalis op de Noordzee. Marco Kuijpers, directeur Grote Projecten Offshore TenneT: “Na eerdere ervaringen met de installatie van de zeekabels voor het offshore windpark Borssele kijken wij uit naar deze nieuwe samenwerking met Boskalis voor Hollandse Kust west Beta. De aansluiting van dit toekomstige offshore windpark is de volgende belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening.