Bagger convenant Makkumer vaargeul

Op dinsdagmiddag 10 juli heeft de gemeente Wûnseradiel een convenant ondertekend met Arcadis, Rijkswaterstaat en Domeinen waarin het baggeren van de Makkumer vaargeul, de verbinding tussen het Makkumerdiep en de sluizen van Kornwerderzand, geregeld is. De ondertekening vond plaats bij Koninklijke De Vries te Makkum.

Bron: Blik op Nieuws, 11-07-2007;