Beantwoording Kamervragen over Russische olieterminal in de Rotterdamse haven

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) over het wegnemen van belemmeringen voor de bouw van een Russische olieterminal in de Rotterdamse haven.

Meer… Rijksoverheid