Behoefte aan standaardisering en organisatie in de zeewierketen

  • binnenland

Zeewier1

27 mei j.l. organiseerde LEI Wageningen UR een bijeenkomst voor Nederlandse-MKB bedrijven die zich bezig houden met teelt, verwerking, handel en marketing van zeewier. De geslaagde bijeenkomst laat veel enthousiasme zien in de sector, en ook dat er vragen leven over standaardisering en normalisering, en er behoefte is aan meer samenwerking in de keten.

Meer… Wageningen UR 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten