Bekeuring voor illegaal ontgassen

De politie heeft de schipper van een Duitse tanker bekeurd omdat hij op het Zuidhollands Diep zijn tanken ontgaste terwijl het schip ten anker lag. De schipper weigerde een schikkingsvoorstel van 1300 euro te betalen en laat de zaak voor de rechter komen.

Specialisten van de Waterpolitie zagen bij controle van de tanker dat aan boord van het schip de tanken ontgast werden door gebruik te maken van ventilatoren. De gassen werden via slangen overboord geleid. Het schip had eerder in Moerdijk zijn lading, een aardoliedestillaat, gelost. Het product bevatte bovendien meer dan tien procent benzeen. Volgens de voorschriften is het na deze lading slechts toegestaan om tijdens de vaart te ontgassen. De 36-jarige Poolse schipper verklaarde tegenover de politie dat hij geen bebouwing in de buurt zag en daarom van mening was dat het ontgassen wel op een veilige manier kon plaatsvinden.

Schikking
Na overleg met het Openbaar Ministerie werd de schipper een schikkingsvoorstel van 1300 euro geboden. Dit weigerde de schipper na overleg met zijn rederij. Hij wil de zaak voor de rechter laten komen.

Stankoverlast
In het verleden klaagden inwoners van plaatsen als Bergen op Zoom, Moerdijk en Strijensas regelmatig over stank veroorzaakt door ontgassingen. Volgens metingen van de gemeente Moerdijk zit er geregeld teveel benzeen in de lucht.

Meer… Politie