Betere veiligheid en arbeidsomstandigheden in de zeevaart

  • binnenland

Binnenkort verbeteren de veiligheid en arbeidsomstandigheden op zee. Vanaf 1 mei 2014 worden de opleidings- en trainingseisen van zeevarenden gemoderniseerd, evenals de beroepseisen om als bemanningslid op een zeeschip te mogen varen. De uitwisseling van bemanningsleden tussen de verschillende bedrijfstakken wordt makkelijker, administratieve lasten voor het bedrijfsleven gaan omlaag en de wetgeving wordt vereenvoudigd.

Meer… Rijksoverheid

Related news

List of related news articles