Bodemdaling rond Wad schiet door

Hoe staat het met de bodemdaling door gaswinning rond de Waddenzee? Is bodemdaling op de Waddenzee werkelijk beheersbaar door winning met de ‘Hand aan de kraan’? Het rapport ‘Bodemdaling Waddenzee 1977-2011’ van Ir. A.P.E.M. Houtenbos concludeert dat er van daling door gaswinning uit de nieuwe Waddenvelden nog weinig te zien is, maar dat de daling door winning uit oude velden doorschiet.

Het rapport is onder meer een kritische bijdrage aan de wetenschappelijke discussie over effecten van de gaswinning op Ameland, die de Waddenacademie in samenwerking met de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland op 9 december organiseert.

Boven de in 2007 in productie genomen Waddenvelden is nog weinig bodemdaling gemeten. De onzekerheid in de voorspellingen is dusdanig groot, dat daaruit niet geconcludeerd mag worden dat de bodemdaling ook in de nabije toekomst onder de verwachting zal blijven. Het Nesveld bevat driemaal zoveel gas als oorspronkelijk gedacht. De bodemdaling ter plekke zal daardoor in beginsel ook driemaal groter zijn. De meetpuntdichtheid op het Wad is te laag om de belasting van de Waddenvelden op het Wad voldoende nauwkeurig te kunnen volgen.

De bodemdaling door gaswinning uit oudere velden rond het Lauwersmeer is opgelopen tot 9 cm bij Zoutkamp en 8 cm bij Anjum. Op de beide plaatsen daalt de bodem nog met ongeveer een halve centimeter per jaar.

De bodem op Ameland is 36 cm gedaald. De daling neemt met 1 cm per jaar toe. Uiteindelijk zal de daling op Ameland meer dan 42 cm bedragen.

Bodemdalingvoorspellingen blijken zelfs voor gasvelden, die na 25 jaar winning bijna leeg zijn, nog buitengewoon onbetrouwbaar te zijn. Ook de recent herziene voorspellingen van de bodemdaling door gaswinning uit de Ameland- en Waddenvelden onderschatten de bodemdaling in de latere productiefasen nog fors.

Ondanks decimering van de winning uit de gasvelden Ameland en Anjum liep de snelheid van de bodemdaling maar met de helft terug. De beheersbaarheid van bodemdaling door gaswinning via ‘productie met de hand aan de kraan’ is een eenduidig door alle metingen weerlegde utopie.

Het rapport concludeert dat het slecht gesteld is met de kwaliteit en onafhankelijkheid van bodemdalingrapportages in Nederland en doet voorstellen ter verbetering.

Meer… Waddenzee