Het ‘Launch and Recovery Platform’ van Arctic Canadian Diamond Company en IHC Mining, onderdeel van het Underwater Remote Mining system dat gaat helpen bij de winning van diamant houdend kimberliet-erts uit diepe open groeven in de Ekati Diamond Mine in de Northwest Territories van Canada.

Arctic en IHC Mining ontwikkelen innovatief ‘Underwater Remote Mining’ systeem

Arctic Canadian Diamond Company (‘Arctic’) en IHC Mining hebben een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van een ‘Underwater Remote Mining’ systeem (URM) voor de winning van diamant houdend kimberliet-erts uit de diepe open groeven in de Ekati Diamond Mine in de Northwest Territories van Canada. Het URM-systeem bestaat uit een drijvend platform, een onderwater-crawler en een ontwateringsinstallatie op land. Arctic heeft IHC Mining nu een contract toegekend voor het bouwen en leveren van een ‘Launch and Recovery Platform’ voor het URM-systeem. Na jaren van ontwikkeling en ontwerp, is dit het eerste grote equipment-contract dat door Arctic wordt toegekend.

Het ‘Launch and Recovery Platform’ van Arctic Canadian Diamond Company en IHC Mining, onderdeel van het Underwater Remote Mining system dat gaat helpen bij de winning van diamant houdend kimberliet-erts uit diepe open groeven in de Ekati Diamond Mine in de Northwest Territories van Canada.
Het ‘Launch and Recovery Platform’ van Arctic Canadian Diamond Company en IHC Mining, onderdeel van het Underwater Remote Mining system dat gaat helpen bij de winning van diamant houdend kimberliet-erts uit diepe open groeven in de Ekati Diamond Mine in de Northwest Territories van Canada.
Het ‘Launch and Recovery Platform’ van Arctic Canadian Diamond Company en IHC Mining, onderdeel van het Underwater Remote Mining system dat gaat helpen bij de winning van diamant houdend kimberliet-erts uit diepe open groeven in de Ekati Diamond Mine in de Northwest Territories van Canada.


De president & CEO van Arctic, Rory Moore, zegt: “We zijn verheugd dat we deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een innovatief onderwater mijnbouwsysteem hebben bereikt met onze partner IHC Mining. Het URM-systeem heeft de potentie om de levensduur van de Ekati mijn aanzienlijk te verlengen wat Arctic in staat stelt om nog vele jaren een positieve sociaaleconomische bijdrage aan het noorden te blijven leveren.”

Arctic en IHC Mining begonnen hun samenwerking in 2018 met als doel om samen een innovatieve en geïntegreerde mijnbouwoplossing te ontwikkelen. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het onderwater mijnbouwsysteem was het economisch winnen van kimberliet uit marginale kimberlietpijpen en uit diepe delen van voltooide open putten. Een belangrijk aandachtspunt was het ontwikkelen van een mijnbouwoplossing die een veel kleinere milieu-impact zou hebben dan conventionele mijnbouwmethoden. Omdat de URM-crawler alleen het kimberliet-erts ontgint en er slechts minimaal afval wordt geproduceerd, wordt de ecologische voetafdruk van de mijn aanzienlijk verkleind. Dankzij de URM-oplossing kan de levensduur van de Ekati Diamond Mine met minstens 10 jaar worden verlengd. verlengd kunnen worden.

Hans Greve, Managing Director IHC Mining, vult aan: “We zijn zeer trots dat we met Arctic samenwerken aan deze ontwikkeling. Het URM-systeem past perfect in de visie van IHC Mining om duurzame en verantwoordelijke oplossingen te ontwikkelen voor de mijnbouwindustrie.”

De verschillende onderdelen van het URM-systeem zullen stap voor stap worden getest met een productieproef in de uitgegraven Lynx open pit, alvorens over te gaan naar andere, grotere lege open pits. De eerste stap is het onder water zetten van de Lynx-put in de zomer van 2022. Hierna wordt in de zomer van 2023 het Launch and Recovery Platform getest. Dit wordt gevolgd door de uitgebreide URM-systeemtests in de zomer van 2024, inclusief een proef-mijnbouwoperatie gericht op de winning van ongeveer 150.000 ton Lynx kimberliet-erts.

De URM-oplossing is een technologische doorbraak voor kimberliet-diamantwinning. Deze nieuwe, innovatieve oplossing – die is ontstaan uit de diepzeemijnbouw en systemen voor het graven van sleuven – heeft Arctic en IHC Mining in staat gesteld de volgende stap te zetten in de toekomst van diamant houdende kimberliet mijnbouw.