Foto, North Sea Port.

North Sea Port ziet overslag tijdens eerste halfjaar met 10% stijgen

De bedrijven in North Sea Port boekten in het eerste halfjaar van 2022 een goederenoverslag via zeevaart van 37,5 miljoen ton. Dit is 3,5 miljoen ton meer dan in dezelfde periode in 2021, een stijging van 10,3%.
Deze stijging is voornamelijk te danken aan het tweede kwartaal van 2022, dat het sterkst genoteerde kwartaal ooit is. Hierdoor wordt bovendien de beste jaarhelft ooit genoteerd.

Foto, North Sea Port.
Foto, North Sea Port.
Foto, North Sea Port.

Stukgoed en ro/ro in de lift
De overslag van stukgoed herstelt zich tijdens de eerste zes maanden van 2022 sterk met een groei van ruim 21%: een stijging met 1 miljoen ton tot een totaal van 5,5 miljoen ton dankzij meer staalplaten, fruit en groenten, en hout. Hiermee zit het stukgoed, voor de eerste jaarhelft, zowat op het niveau van voor corona.

De overslag van rollend materieel – ro/ro – neemt bijna 16% toe en komt op 2 miljoen ton.

Droge bulk kent een groei met 2,4 miljoen ton tot 20,2 miljoen ton. Deze stijging met 13,6% zit hem vooral bij de vaste brandstoffen (voornamelijk steenkool en petcokes), oliehoudende zaden, bouwmaterialen en producten voor de staalindustrie.

Vloeibare bulk blijft met een totaal van 8,7 miljoen ton status quo.

Door vooral minder overslag van groenten en fruit per container (maar wel als stukgoed dus) neemt de containeroverslag af met ruim 13% en komt uit op 1,1 miljoen ton.

Rusland was in 2021 de belangrijkste handelspartner. Met een stijging van bijna 20% (tot 3,8 miljoen ton) is dat ook het geval voor de eerste jaarhelft van 2022. Bepaalde producten uit Rusland kwamen dit jaar onder het embargo van Europa te liggen of zullen dat doen vanaf 10 juli (hout) of 10 augustus (vaste brandstoffen). Van zulke producten werden de voorbije maanden extra voorraden aangelegd. Voor de tweede jaarhelft wordt wel een daling van de goederenoverslag met Rusland verwacht.

Daarnaast neemt ook de handel opmerkelijk toe met de Verenigde Staten (+15%, vaste brandstoffen), Finland (+31%, vaste brandstoffen) en Canada (+40%, ijzererts en meststoffen).

Binnenvaart
Net zoals de goederenoverslag via zeevaart, kent ook die via de binnenvaart het beste kwartaal en meteen ook het beste halfjaar ooit. Voor de eerste zes maanden komt dit neer op 33 miljoen ton overslag, een stijging met bijna 13%.

De toekomst
In een ‘normaal’ jaar kunnen de halfjaarcijfers min of meer verdubbeld worden om op het jaarresultaat uit te komen. Met de cijfers van deze eerste jaarhelft zal dat naar alle waarschijnlijkheid niet het geval zijn. North Sea Port verwacht een terugval van de overslagcijfers door onder meer de start van het handelsembargo voor onder andere hout en vaste brandstoffen uit Rusland, verder stijgende inflatie, een trage afname van de aangelegde voorraden en aanhoudende hoge brandstofprijzen.