Dijkversterking Eiland van Dordrecht in beeld

  • binnenland

DijkenVersterken

Heemraad Van Nieuwenhuijzen gaf zojuist een interview over de werkzaamheden van het waterschap bij de dijkversterking bij de Kop van ‘t Land op het Eiland van Dordrecht aan RTV Rijnmond. Het waterschap is flink aan de slag met de versterking van de dijken op het Eiland van Dordrecht. Dagelijks komt er meer dan 300.000 kilo zand bij op de Wantijdijk en Wieldrechtse Zeedijk.

Uitzending van de interviews op de radio vandaag tussen 15.00 en 16.00 uur en op TV Rijnmond om 17.00 uur.

Het zand voor de Wantijdijk wordt per schip aangevoerd naar een tijdelijke loswal aan de Merwede, bij de Kop van’t Land. Langs de rivier de Kil ligt ook een loswal. Daar wordt het zand aangevoerd voor de versterking van de Wieldrechtse Zeedijk. Tractoren brengen het zand naar de juiste plaats waar het door shovels wordt verspreid. Het zand zorgt dat de dijk sterker wordt. Later komt daar een laag dijkenklei overheen. Dat is speciale klei die moeilijk water doorlaat. In totaal is er er 1.700.000 m3 grond, zand, klei nodig voor de dijkversterkingen op het Eiland van Dordrecht.

Meer… Waterschap Hollandse Delta

Related news

List of related news articles