Trailing suction Hopper dredger HAM318 Maldives Foto Van Oord.

Landaanwinningsproject Malediven gegund aan Van Oord

Van Oord heeft opdracht gekregen voor de aanwinning van 194 hectare nieuw land in Addu City op de Malediven. De werkzaamheden maken deel uit van het Addu Development Project, met als doel klimaatadaptatie en de ontwikkeling van Addu City tot een volwaardige stad, bloeiend economisch centrum en aantrekkelijke toeristische bestemming. De opdrachtgever is het Ministerie van Nationale Planning, Huisvesting en Infrastructuur van de Malediven.

Trailing suction Hopper dredger HAM318 Maldives Foto Van Oord.
Trailing suction Hopper dredger HAM318 Maldives Foto Van Oord.
Trailing suction hopper dredger HAM318 Maldiven. Foto, Van Oord.

Addu City bestaat uit de bewoonde eilanden van het Addu-atol, het meest zuidelijke atol van de Malediven. Dit atol heeft 20.000 inwoners en bestaat uit zes eilanden rondom een lagune. Met het project wil de regering de economie een boost geven en de hoge werkloosheid aanpakken. Het project sluit aan bij de doelstelling van de regering om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, het milieu te beschermen, decentralisatie te bevorderen en de connectiviteit over de hele linie te verbeteren, zodat mensen minder dicht op elkaar wonen en de reistijd en afstand tussen werk, voorzieningen en wonen afnemen.

Langs de kust van de eilanden Hithadhoo en Maradhoo/Maradhoo-feydhoo zal landaanwinning plaatsvinden. Bovendien zullen er drie nieuwe eilanden worden gecreëerd in de lagune van de stad. De sleephopperzuiger HAM 318 zal worden ingezet om zand te winnen uit twee daarvoor bestemde winlocaties in de lagune. De voorbereidingen gaan onmiddellijk van start. Het project zal over 18 maanden worden opgeleverd.

Niels de Bruijn, Director Dredging: “Wij hebben over de hele wereld samengewerkt met (lokale) koraalspecialisten om koraal en de bijbehorende flora en fauna voorafgaand aan kustprojecten te verplaatsen, zoals in 2016 bij het Himmafushi-atol op de Malediven. Met dit project willen we onze staat van dienst op het gebied van het verplaatsen en herstellen van koraal graag uitbreiden.”

In het kader van het contract zal Van Oord ook kustbeschermingsmaatregelen uitvoeren. Er wordt 11 kilometer kustbescherming aangebracht in de vorm van steen en op sommige plaatsen met geotextiele tubes. In diverse andere landen is gebleken dat zij een effectieve en duurzame klimaatadaptatiemaatregel vormen bij de bouw van dijken en dammen. Door de geotextiele tubes zijn er minder primaire bouwmaterialen zoals stenen en zand nodig, wat ook minder uitstoot van fossiele brandstoffen door transport betekent.

Het Addu-atol heeft een grote verscheidenheid aan waardevolle ecosystemen. Voor Van Oord is milieubescherming een belangrijk aandachtspunt, en daarom wordt milieumanagement altijd meegenomen in projecten. Van Oord onderzoekt momenteel hoe het project zo duurzaam mogelijk kan worden uitgevoerd, waarbij best-practices van andere projecten worden toegepast. Het gaat hierbij onder meer om de verplaatsing van koraal. Van Oord werkt samen met lokale stakeholders om het koraal en de bijbehorende soorten vóór de uitvoering van het project te verplaatsen uit het landaanwinningsgebied.

Van Oord heeft al verschillende projecten uitgevoerd op de Malediven. In 2017 ontving het de DPC Innovation Award voor de innovatieve en duurzame aanpak van een landaanwinningsproject in de buurt van de hoofdstad Male. Dit project droeg bij tot de economische en sociale ontwikkeling van het gebied.