Duurzame zeewierproductie op Noordzee realistisch

Zeewier

Duurzame productie verplaatsen naar zee kan mondiale milieuvraagstukken oplossen. Zeewier levert potentieel nieuwe biomassastromen voor diervoeding, voedsel en non-food. Zo kunnen suikers en eiwitten uit zeewier een alternatief zijn voor soja en vismeel. Het gebruik van zeewier voor de productie van chemicaliën en biobrandstoffen is een klimaatvriendelijk alternatief voor fossiele grondstoffen. Dit blijkt uit het rapport ‘A Triple P review of the feasibility of sustainable offshore seaweed production in the North Sea’ van Wageningen UR naar de haalbaarheid van zeewierproductie op de Noordzee binnen de kaders van people, planet en profit.

Meer… Wageningen UR