Elektronische laadlijsten voor efficiënter containervervoer

Donderdag 28 november 2013 is gestart met een export pilot Papierarm Varen. Met deze stap wil Rijkswaterstaat aantonen dat een elektronisch transportdocument voor containervervoer per binnenvaart technisch en operationeel toepasbaar is.

Tijdens de export pilot kunnen de controlerende instanties – Douane, Politie, ILT en Rijkswaterstaat – de informatie op afstand elektronisch bekijken door gebruik te maken van een viewer. Deze viewer werkt via een internet browser. Voor de deelnemende schippers is een speciale app ontwikkeld voor de papieren die niet meer aan boord zijn. Bij een inspectie kan de schipper via zijn smartphone de minimaal vereiste gegevens elektronisch laten (in)zien. Het bedrijf Cofano heeft deze app voor de export pilot beschikbaar gesteld. Papierarm varen scheelt dus voor zowel schippers, barge operators, containerterminals en toezichthoudende overheden veel tijd: het werkt een stuk efficiënter.

Deelnemers
Aan de pilot werken een aantal partijen samen: DP World Germersheim, Pro-Log, CT Markiezaat, Bureau Telematica Binnenvaart, Douane, Politie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat. Inmiddels nemen zeven schepen van de barge operators ProLog en DP World Germersheim deel aan de export pilot. In een periode van vier weken wordt het papierarm varen in de praktijk gebracht waarbij reis- en goedereninformatie elektronisch te volgen is.

Beter en makkelijker
Eind 2012 heeft het programma IDVV ervaring opgedaan met een import pilot. Toen werd al aangetoond dat het technisch mogelijk was om een elektronisch transportdocument samen te stellen. Met de export pilot willen de samenwerkende partijen aantonen dat ook voor de export van goederen de informatie elektronisch en tijdig beschikbaar is en dat er met elektronische transportdocumenten kan worden gewerkt. Jacco de Kok, programmadirecteur IDVV: ‘Dat betekent dat de informatie inhoudelijk toereikend is en dat het uitvoeren van de overheidstaken overeenkomstig, zo niet beter en makkelijker is vergeleken met de situatie als er papieren documenten aan boord zouden zijn.’

Win-win situatie
De marktpartijen juichen het papierarm varen toe. Zij vragen zich niet af òf dit gaat gebeuren, maar wanneer dit gebeurt. Arjen Barto, directeur Pro-Log legt uit: ‘Voor mij als barge-operator zorgt het papierarm varen er onder andere voor dat ik de sluis- en brugtijden ga halen. Het scheelt mij dus tijd en dat werkt een stuk prettiger. Daarnaast kan ik door de afhandeling met elektronische documenten een schip vaker tussen Bergen op Zoom naar Rotterdam laten varen’. Ook voor containerterminals biedt papierarm varen voordelen: ‘Voor ons is de laadpositie van groot belang. Dat kunnen wij nu efficiënt inregelen. Het is een win-win situatie als de hele binnenvaartketen straks werkt met elektronische reis- en goederendocumenten’, aldus Richard Klaassen van Markiezaat Container Terminal.

Toekomst
De ervaring die in de pilot wordt opgedaan zal worden geëvalueerd door de betrokken overheidspartijen; Douane, Politie, Inspectie Leefomgeving en Transporten Rijkswaterstaat.

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)

In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Connekt voert een deel van IDVV uit, waaronder Papierarm Varen.

Meer… Rijkswaterstaat