Europarlementariër Corbey tegen Duitse lozing vervuilde bagger in de Rijn

Duitsland wil 300.000 m3 met hexachloorbenzeen (HCB) vervuilde baggerspecie in de Rijn lozen. Soortgelijke Duitse baggerwerkzaamheden hebben in Nederland al eerder tot verhoogde HCB-concentraties geleid. Europarlementariër Dorette Corbey heeft hierover kritische vragen gesteld aan de nieuwe Europese milieucommissaris Stavros Dimas. Volgens Corbey is het Duitse voornemen strijdig met de Kaderrichtlijn Water en moet Duitsland, samen met Nederland, een andere oplossing vinden.

Bron: Waterbodem.nl, 06-12-2004;