Europees Parlement stemt voor totaalverbod op pulsvisserij

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een totaalverbod op pulsvisserij. Vooral voor de Nederlandse vissers is dit een zware klap, zij hebben flink geïnvesteerd in het gespecialiseerd vistuig. Voornamelijk Frankrijk en Spanje hebben bezwaren tegen het pulsvissen. 

”Dit is een ramp voor de Nederlandse visserij en de kottersgezinnen. De inkomens van vierhonderd gezinnen komen hierdoor op de tocht te staan”, reageert EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierink (CDA).

Het gaat om zo’n 80 Nederlandse kotters  
Zo’n 80 Nederlandse kotters hebben op dit moment een Europese ontheffing voor pulsvissen. Met pulsvissen wordt er een sleepnet over de bodem van de zee gesleept met elektrische schokjes waar de bodemvissen van opschrikken en het net in zwemmen. Hierdoor wordt de bodem niet omgewoeld door sleepnetten met zware kettingen, is er minder bijvangst en kost het minder brandstof.