EXMAR vraagt domeinconcessie aan in Zeebrugse haven

EXMAR heeft 26 juli bij de MBZ, Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, een aanvraag
ingediend tot het bekomen van een domeinconcessie voor de bouw van een los- en overslaginstallatie
voor vloeibaar aardgas (LNG) en aardgas onder hoge druk in de Zeebrugse haven.

Bron: EXMAR (pdf), 01-08-2007;