Geld is op bij Rijkswaterstaat

Door Peter Grondsma 
LEEUWARDEN – Onder ambtenaren van Rijkswaterstaat is sprake van ernstige demotivatie. Ze gaan gebukt onder ingrijpende bezuinigingen op onderhoud en beheer. Wegen, bermen, vaargeulen en bruggen lijden er onder. Van de 650 werknemers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zit een groot deel zich te vervelen.

Bron: Leeuwarder Courant, 22-09-2003;