Geslaagde bijeenkomst over de overstap van diesel naar LNG

bijeenkomst_lng

De overstap van diesel naar LNG zou in het de regio Noordzeekanaalgebied een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Alle deelnemende partijen aan de rondetafelbijeenkomst ‘Op weg met LNG’, waar deze milieuvriendelijker brandstofsoort centraal stond, waren het hierover eens. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van KVSA te IJmuiden en was georganiseerd door Milieudienst IJmond.
Tijdens de bijeenkomst op 31 oktober werden de resultaten gepresenteerd van gesprekken die zijn gevoerd met de belangrijkste spelers uit het veld. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de omslag naar LNG vooral wordt tegen gehouden door de wet- en regelgeving en het ontbreken van voldoende laadstations langs (vaar)wegen. Ook in het stimuleren van het aantal schepen en (vracht)auto’s dat kan rijden op LNG moet nog veel energie worden gestoken. De resultaten vormden weer gespreksonderwerp voor de bijeenkomst. 

Regionaal platform
Om de overgang naar LNG goed te faciliteren dient daarom een breed samengesteld regionaal platform te worden opgericht, waarin acties om de overgang mogelijk te maken worden geïnitieerd, afgestemd en gecoördineerd. In deze acties passen onder meer het zoeken naar locaties om laadstations (Beverwijk, Velsen) te realiseren en onderzoek naar verkorting van de vergunningsprocedure die nodig om vestiging van laadstations mogelijk te maken. Uiteraard zal in dit platform ook worden ingezet om meer partners bij het streven naar de overgang op LNG te betrekken.

Meer… Milieudienst IJmond