Gratis olie lozen bij Tricolor

AMSTERDAM – Milieuorganisatie Stichting De Noordzee beschuldigt Nederlandse schippers ervan in de omgeving van het gezonken vrachtschip Tricolor illegaal afvalolie in zee te lozen. Een Belgisch patrouillevliegtuig betrapte vorige week een Nederlandse kapitein op het lozen van olie in de directe nabijheid van de Tricolor. Dit zegt directeur Floris Groenendijk van de milieuorganisatie maandag.


Volgens de stichting zijn de illegale lozingen het gevolg van falende milieuwetgeving. Schepen moeten extra kosten maken om hun oliehoudend afval in havens af te leveren. Groenendijk pleit voor een systeem waarbij schepen zonder extra kosten olie kunnen afgeven in havens. De stichting verwijt het gemeentelijk havenbedrijf in Rotterdam niet mee te werken bij de introductie van zo’n systeem, waardoor zeeschepen blijven doorgaan met de illegale lozingen.


De 190 meter lange Noorse Tricolor was onderweg naar Engeland toen het in december in Het Kanaal zonk na een botsing met een ander vrachtschip. De Tricolor had 2.862 auto’s en 77 trekkers aan boord. Alle opvarenden van de Tricolor zijn ongedeerd van boord gehaald.

Bron: Nu.nl, 10-02-2003;