Noordelijke maritieme sector wordt wereldspeler ‘groene’ schepen

Europese subsidie voor Noordelijk consortium

De maritieme sector in Noord-Nederland bundelt alle kennis en kunde om de technologische stap te maken naar schone, ‘groene’ scheepvaart en gedigitaliseerde scheepsbouw. Een consortium van 21 rederijen, scheepswerven, toeleveranciers, laboratoria, hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt hiervoor een Europese subsidie van 1,4 miljoen euro.

Foto, Green Marine Coalition
Foto, Green Marine Coalition
Green Marine Coalition

De ‘Green Maritime Coalition’, opgericht op initiatief van de Groninger Maritime Board en Conoship International, wil voorop lopen in de transitie naar grootschalige emissieloze scheepsbouw en scheepvaart. Hierbij worden technieken gebruikt zoals waterstof-voortstuwing, Redox-Flow batterijen, VentiFoilwindvoortstuwing, CO2-afvangen aan boord en robotisering van bouwprocessen.

Samenwerking
,,De energietransitie biedt de innovatieve Noord-Nederlandse maritieme industrie grote mogelijkheden om een belangrijke wereldspeler te worden in ontwikkelen en leveren van groene technologieën voor de scheepvaart,’’ aldus Guus van der Bles, Directeur Development van Conoship International. ,,Samenwerking tussen bouwers, technologie-ontwikkelaars, rederijen en kennisinstellingen is hiervoor essentieel, tezamen met digitaliseren van de bouwprocessen om toekomstige emissieloze schepen ook in Noord-Nederland te bouwen. Ondersteuning vanuit de provincie, EFRO en SNN stimuleert de gezamenlijke planvorming en versnelt innovaties en ontwikkeling van deze regio.’’

Cheque
De Groningse gedeputeerde IJzebrand Rijzebol overhandigde op woensdag 13 juli een cheque aan de initiatiefnemers van het innovatieproject: 1,4 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). ,,De maritieme sector in Noord-Nederland is sterk en het belang voor de werkgelegenheid is groot. De komende jaren maakt deze sector de transitie naar duurzame scheepvaart. Ik ben verheugd dat deze uitdaging wordt opgepakt in een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Een Noordelijk maritiem innovatie-ecosysteem kan zich ontwikkelen tot een banenmotor.’’

Bijlage: samenvatting Green Maritime Coalition

Projectpartners van het Groen & Digitaal Maritiem Innovatie Ecosysteem Noord-Nederland:
Conoship International B.V., MSN B.V., Holthausen Clean Technology B.V., eCONOwind B.V., Bouman Industries B.V., Bijlsma Wartena B.V., Koninklijke Niestern-Sander B.V., Eekels Technology B.V., Cadmatic B.V., Wijnne & Barends’ Cargadoors- en Agentuurkantoren B.V., Wagenborg Shipping B.V., ROC Friese Poort, Stichting NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen.