Haast met uitbaggeren havens

Er is haast geboden met het uitbaggeren van de Petroleum-, de Insteek- en de jachthaven en de beschoeiingen van de havenkade. Want op verschillende plekken is het Twentekanaal zo ondiep geworden dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Bron: Twentsche Courant, 21-04-2008;