Harlingers nemen kijkje bij aquaduct N31

Afgelopen zaterdag was er een open middag van de N31. Zo’n 1000 geïnteresseerde Harlingers konden samen met wethouder Harry Boon en gedeputeerde Sietske Poepjes een kijkje nemen in het nieuwe aquaduct. Hier konden ze voor het eerst rondlopen onder het Van Harinxma kanaal.

Over circa 3 maanden rijden de eerste auto’s door de verdiepte bak. Eerst worden de twee oostelijke rijstroken in gebruik genomen. Aannemer Ballast Nedam start daarna met het opruimen van de oude weg en de tijdelijke bypasses. Pas als deze zijn verwijdert kan de westelijke zijde van de verdiepte bak afgemaakt worden. Verwachting is dat eind dit jaar 2 x 2 rijstroken in gebruik genomen worden.

De nieuwe N31 bestaat uit een verdiepte ligging over een lengte van 2 kilometer met 4 viaducten, een spoorviaduct en een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg verdwijnt de ‘visuele tweedeling’ in Harlingen.