Haven van Zeebrugge groeit spectaculair verder: +7,6 %

De haven van Zeebrugge blijft spectaculair verder groeien. Het totaal volume bereikte in de eerste trimester een niveau van 9.946.000 ton, hetgeen een stijging met maar liefst 7.6% impliceert. Havenvoorzitter Joachim Coens is dan ook in de wolken et het resultaat.

Bron: Stadsomroep Brugge, 04-05-2007;