Historisch minimum aantal stankklachten Rijnmond

Nog nooit hebben Rijnmonders zo weinig geklaagd over stank. Dat blijkt gisteren uit de jaarcijfers van DCMR Milieudienst Rijnmond. De meeste klachten in 2007, 16.000, gingen over geluidsoverlast.
Het merendeel aan klachten ontving de DCMR over vliegtuiglawaai. ,,Daarbij is opvallend dat 10 procent van de melders verantwoordelijk is voor 80 procent van de meldingen”, aldus de DCMR.

Bron: NRC Handelsblad, 08-01-2008;