Inkomende handelsmissie Brazilië van 25 – 27 januari

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verzorgt een deel van het programma van een inkomende handelsmissie Brazilië. Een groep vertegenwoordigers van de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul bezoekt namelijk van 25 – 27 januari a.s. Nederland. Het betreft hier lokale overheid, politiek en investeerders. Het doel van de missie is tweeledig: enerzijds is de groep op zoek naar geschikte binnenvaartschepen en baggerapparatuur, anderzijds zoekt de delegatie naar expertise in havenbouw en de ontwikkeling van multimodale terminals.

Meer… NMT