Jachthaven versterking van de kust

Katwijk moet alsnog proberen om de aanleg van een zeejachthaven te integreren in de kustverdediging. In de plannen die de gemeente, samen met het hoogheemraadschap en provincie, deze maand heeft gepresenteerd is geen rekening gehouden met een haven.

Bron: Leidsch Dagblad, 26-03-2007;