Marinedagen in het nieuw

Met een thematische opzet van het terrein en een interactief programma zijn de Marinedagen in Den Helder het komend weekeinde totaal vernieuwd.

Met het thema ‘Samen slagvaardig’ geeft de marine tijdens de Marinedagen alvast een voorproefje van een intensievere samenwerking met verschillende partners.

Om nut en noodzaak van de verschillende samenwerkingsverbanden te laten zien, wordt de marinehaven ingedeeld in 4 clusters: Kennis & Innovatie en Maritieme Instandhouding & Ondersteuning hebben duidelijke raakvlakken met het rapport van de Taskforce Havenontwikkeling Den Helder. Maar ook de verantwoordelijkheidsgebieden Nationale Taken en Internationale Missies gaan in op het belang van een goede samenwerking.

Techniek
De vrijdag is voor het algemene publiek niet meer toegankelijk. De marine opent dan haar deuren voor speciale groepen met de Dag van de Techniek voor jongeren, de Veteranendag en een Maritiem Symposium.

Aansluitend hierop wordt de Holland officieel in dienst gesteld. Het patrouilleschip treedt dan officieel toe tot de Nederlandse vloot als eerste van 4 Oceangoing Patrol Vessels en krijgt het predicaat ‘Harer Majesteits’ (Hr. Ms.).

Medaille
Het platformbevoorradingsschip Pool Express van de firma Peterson SBS vormt zaterdag het toneel voor de medaille-uitreiking aan het allereerste Nederlandse (Autonomous) Vessel Protection Detachment (VPD). Na een inzet van 3 maanden in missiegebied aan boord van een schip van het Wereldvoedselprogramma ontvangen de militairen een herinneringsmedaille Vredesoperaties. VPD’s bevorderen de veiligheid van de koopvaardij langs de scheepvaartroutes bij Somalië.

Nieuws
De actualiteiten rond de Marinedagen zijn te volgen via www.defensie.nl/marinedagen en www.facebook.com/marinedagen.