Markt sluit kartelvorming in chemievaart Rijn bijna uit

Rotterdam – Kenners van het chemicaliënvervoer over de Rijn sluiten zo goed als uit dat grote marktpartijen in dit vervoer de laatste jaren ongeoorloofde tariefafspraken zouden hebben gemaakt.  Wegens zulke vermeende afspraken werd vorige week een inval gedaan bij Vopak Barging Europe door de Europese Commissie.  Behalve Vopak kregen onder meer ook tankerreders Stolt-Nielsen, Odfjell en Jo Tankers bezoek van inspecteurs van de Europese Commissie, die een kijkje in de boekhouding kwamen nemen.

“Ik geloof hier niet in”, zegt directeur R.Zimmerman van Mercurius Scheepvaart in Zwijndrecht, een oudgediende in het chemievervoer.  “In de jaren zeventig misschien wel, nu zeker niet.”  Zijn bedrijf werkt in subchartering voor onder meer Stolt-Nielsen, Haniel en Lehnkering.  Volgens Zimmerman is de concurrentie in de chemicaliënvaart op de Rijn groot genoeg om kartelvorming als onwaarschijnlijk te beschouwen.  Ook L.van Laak, voorzitter van de Vereniging Internationale Tankvaart Bevrachters (VITB) is die mening toegedaan.  “Het chemievervoer in de binnenvaart is voldoende transparant.”

Bron: Nieuwsblad Transport – Port of Rotterdam, 06-03-2003;