Meer betrouwbare schutplanning voor lijndiensten in sluis Terneuzen

North Sea Port gaat na of lijndiensten hun schuttingen in de sluis in Terneuzen al verder in de toekomst kunnen plannen. In samenwerking met Rijkswaterstaat in Nederland en het Vlaamse en Nederlandse loodswezen start op woensdag 18 september 2019 het testen van zo’n sluisplanning. De testperiode loopt tot 31 december 2019. De bedoeling is om te komen tot een verfijndere sluisplanning en een meer duurzame scheepvaart.

Sluis Terneuzen Foto North Sea Port pb 13-9-2019
Sluis Terneuzen. Foto, North Sea Port.

Tijdens de testperiode van de planningshorizon zullen de lijndiensten die actief zijn op het Kanaal Gent-Terneuzen sneller een sluisschutting krijgen, op basis van hun vaarschema. Het opzet is voor deze zeeschepen met een hoge en vaak vaste frequentie om de haalbaarheid en de impact van een vooruitgeschoven planning te meten. De overige zee- en binnenvaartschepen blijven via de bestaande methodiek en afspraken ingepland.

Een meer betrouwbare sluisplanning

“De stijging in het scheepsaanbod en de schaalvergroting gedurende de afgelopen tien jaar maken het steeds uitdagender om een sluisplanning op te stellen die aansluit op logistieke ketens en productie-eenheden in de haven”, aldus CEO Daan Schalck. “In 2018 passeerden er haast 10.000 zeeschepen door de sluis. 1.250 ervan beschouwen we als lijndiensten die aan deze test meedoen. Dat is dus één op 8 zeeschepen.” Bovendien heeft het sluizencomplex sinds begin mei 2019 te maken met een beperking van het gebruik van de Middensluis omwille van de bouw van de Nieuwe Sluis. Vanaf begin 2022 valt, in de laatste rechte lijn van de bouwwerken, de Middensluis zelfs volledig uit

North Sea Port wil de sluispassage als centrale schakel in de nautische keten betrouwbaarder maken door de schuttingen ter hoogte van Terneuzen vroeger vast te leggen. Op die manier kan het aanlooptraject van de lijndiensten worden afgestemd op de sluispassage. Zo weten nautische dienstverleners zoals rederijen en slepers en de bedrijven veel vroeger wat op hen afkomt. De bedoeling is om de planningshorizon van de havengebruiker te verbeteren (just-in-time), de nautische keten betrouwbaarder te maken en het aanlooptraject van de lijndiensten economischer en duurzamer te maken.

Vaarschema als norm voor schutting door de sluis

Daan Schalck: “In de testfase zullen de lijndiensten van DFDS, I-Motion Shipping, Outokumpu en Wagenborg op het Kanaal Gent-Terneuzen worden geschut volgens hun vaarschema in plaats van een planning op basis van een berekende aankomsttijd en toegekende prioritering.” Hierbij wordt een afnemende marge gehanteerd zodat de betrouwbaarheid van de vooropgestelde schutting groter wordt naarmate de resterende vaartijd verkleint, maar er toch voldoende ruimte overblijft om de schutsequentie te optimaliseren. Indien de lijnschepen buiten hun vaarschema varen, vallen zij terug op de bestaande prioritering van de sluisplanning.

Tijdens de testperiode zal de methodiek permanent worden geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Na afloop ervan zal, op basis van de eindresultaten, worden beslist om de nieuwe methodiek te gebruiken, of de test te verlengen en/of het testpubliek uit te breiden met niet-lijnschepen.