Milieuclubs willen maatregelen EU tegen zeescheepvaart

De Europese milieubeweging vraagt de EU om milieumaatregelen tegen schepen. De scheepvaart is na de luchtvaart de sterkst groeiende bron van broeikasgassen maar valt onder geen enkele beleidsmaatregel, stelt Transport and Environment (T&E), de overkoepelende organisatie van onder meer Milieudefensie en stichting Natuur en Milieu.

Bron: Nieuwsblad Transport, 17-07-2007;