Minister schrapt en verzacht bezuiniging sluizen

EVO: grootste zorg bedrijfsleven weggenomen.

De voorgenomen bezuiniging op sluisbedieningstijden is grotendeels geschrapt of verzacht. Verladersorganisatie EVO stelt dat dit het bedrijfsleven miljoenen euro’s scheelt en negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederland afwendt.

EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, stelde eerder dit jaar dat de bezuiniging op sluisbedieningstijden nauwelijks iets oplevert terwijl de kosten voor het bedrijfsleven als gevolg stijgen. Een ramp voor bedrijven die voor hun bevoorrading of afzet afhankelijk zijn van de binnenvaart.

Verzacht
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloot af te zien van nachtelijke sluitingen van vaarwegen omdat deze tot grote vertragingen en economische schade leiden. Ook verzacht de minister de gevolgen van de bezuiniging door sluiswachters op verschillende sluizen flexibel in te zetten. Op een deel van de Maasroute en mogelijk op de Twentekanalen en de vaarweg naar Meppel gaan wachters bijvoorbeeld met schepen meereizen.

Investeren
De provincie Noord-Brabant investeert eenmalig 1,5 miljoen euro zodat Rijkswaterstaat versneld een nieuwe bedieningscentrale in gebruik kan nemen. Sluizen en bruggen kunnen daardoor 24 uur per dag en zeven dagen per week worden bediend. Limburg investeert één miljoen euro om op de Maasroute voorlopig 7×24 uur sluisbediening mogelijk te maken. In de toekomst moeten sluiswachters sluizen centraal bedienen zodat niet elke sluis meer bemand hoeft te zijn.

Bedrijfsleven
EVO heeft samen met andere partijen zowel landelijk als regionaal bijgedragen aan het schrappen en verzachten van de voorgestelde bezuiniging. Betrouwbare reistijden zijn immers van groot belang voor bedrijven die hun goederen via de binnenvaart laten vervoeren. EVO wil daarom opnieuw met de minister en Rijkswaterstaat om tafel als de wachttijden voor sluizen toch te ver oplopen.

Meer… EVO