Nog geen antwoorden over zoutwinning onder Waddenzee

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben nog steeds geen antwoord van het Ministerie van Economische Zaken over hun WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) over de zoutwinning onder de Waddenzee. Het ministerie heeft nu twee weken om de informatie alsnog aan te leveren. Als dat niet lukt, wordt er een dwangsom van kracht.

Het WOB-verzoek was begin mei ingediend. Een WOB-verzoek moet binnen maximaal acht weken afgehandeld zijn, inmiddels is dit met ruim vijf maanden overschreden. Op 12 mei verleende het Ministerie de definitieve vergunningen voor zoutwinning onder de Waddenzee.

De natuurorganisaties maken zich zorgen over wat voor effect de zoutwinning zal hebben op de Waddenzee. Het gaat hier om de Ballastplaat, een zandplaat waar veel wadvogels leven. Als de zandplaat zakt, is er minder voedsel beschikbaar voor de vogels. Zoutbedrijf Frisia en het Ministerie denken dat de natuurlijke processen in de Waddenzee die bodemdaling helemaal op kunnen vangen.

Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Carla Dik-Faber (CU) hebben de volgende vragen gesteld:

Vraag 1
Kent u het bericht van de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland over hun WOB-verzoek omtrent de zoutwinning onder de Waddenzee, evenals de verschillende mediaberichten hierover?

Vraag 2
Klopt het dat u na meer dan vijf maanden nog steeds geen gevolg heeft gegeven op hun WOB-verzoek omtrent de zoutwinning onder de Waddenzee? Zo ja, kunt u aangeven waarom u voor het inwilligen van dit verzoek inmiddels de daarvoor in de wet opgenomen uiterlijke termijn zeer ruim hebt overschreden?

Vraag 3
Wanneer denkt u de gevraagde informatie alsnog beschikbaar te kunnen stellen? Bent u bereid deze datum zo spoedig mogelijk te communiceren met de indieners van het WOB-verzoek?