NBZ kijkt terug op gedenkwaardig 2012

  • buitenland

NBZ kijkt terug op een memorabel jaar. Alle scheepvaartmarkten werden getroffen door de economische crisis. De één wat meer dan de andere. De grootste klappen vielen in de drogeladingmarkt. De chemicaliën- en vooral de gasmarkt bleken stabieler. Dit staaft de beleggingsfilosofie van NBZ. De spreiding over diverse schepen en verschillende markten heeft ervoor gezorgd dat het fonds overeind is gebleven waar menig scheeps-cv kopje onder is gegaan. Het fonds moest in 2012 een voorziening treffen van bijna USD 3,8 miljoen op zijn beleggingen en overige vorderingen. Per aandeel bedroeg het verlies over 2012 USD 9,10. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2012.

Sinds de beursgang eind 2011, die niet heeft geresulteerd in de gewenste toegang tot vermogensbeheerders en de daaruit volgende verhoogde instroom van kapitaal, heeft NBZ in 2012 diverse pogingen ondernomen om nieuw kapitaal aan te trekken. Er werd een converteerbare obligatielening uitgeschreven en er werden meerdere pogingen ondernomen om bij private investeerders gelden los te krijgen. Zonder resultaat. De obligatielening moest wegens onvoldoende belangstelling worden ingetrokken en privé-investeerders gaven nul op rekest. “Het is bijzonder spijtig te moeten vaststellen dat het werven van nieuw kapitaal, althans voorlopig, geheel tot stilstand is gekomen, te meer daar zich juist nu zeer interessante investeringen voordoen. Het feit dat de banken zich vrijwel geheel uit de kredietverlening van scheepvaart hebben teruggetrokken, versterkt de mogelijkheden”, aldus directeur Diederik Tjeenk Willink.

Meer… NBZ

 

Related news

List of related news articles