Negatief visadvies door gifcontainers in Noordzee

DEN HELDER-De Kustwacht waarschuwt vissers niet hun netten uit te werpen in het Noordzeegebied waar vermoedelijk drie containers met in totaal 63.000 liter gif zijn gezonken. De containers met 630 vaten gevaarlijk arseenpentoxide sloegen afgelopen weekeinde overboord van het onder Ethiopische vlag varende motorschip Andinet. Er is vandaag niet opnieuw vanuit de lucht gezocht naar de gifcontainers, omdat aangenomen wordt dat ze zijn gezonken.

Bron: Noordhollands Dagblad, 23-12-2003;