Nieuw aquaduct over de Vecht

De recreatievaart op de Vecht bij Muiden moet de komende jaren rekening houden met hinder en mogelijk oponthoud als gevolg van werkzaamheden. In dit geval is dat goed nieuws: er wordt begonnen met de aanleg van het aquaduct ter vervanging van de brug in de A1 over de Vecht! Daarmee wordt een groot knelpunt voor de watersport (en het wegverkeer) opgelost.

Meer… Watersportverbond