Nieuwe CEO en Raad van Bestuur voor IHC Merwede

Met ingang van 1 september a.s. zal Dirk Philips als CEO in dienst treden bij IHC Merwede. Hij volgt daarmee Goof Hamers op, die zijn afscheid onlangs heeft aangekondigd. Daarnaast zal de Raad van Bestuur worden uitgebreid met een COO in de persoon van de huidige divisiedirecteur Dredging, Bram Roelse.

Dirk Philips (48, Belgische nationaliteit) heeft ruime ervaring als CEO en board member van grote internationale, industriële bedrijven, waar hij significante trajecten op het gebied van strategie, groei, transformatie en organisatieontwikkeling heeft geleid. Dirk Philips is daarbij in de maritieme en offshore bedrijfstak werkzaam geweest en beschikt dientengevolge over uitgebreide kennis van de sector. Goof Hamers zal per 1 oktober a.s. terugtreden als CEO, waarna hij zal toetreden tot de Raad van Commissarissen van IHC Merwede.

Bram Roelse zal naast Dirk Philips en Dave Vander Heyde (CFO) zitting nemen in de Raad van Bestuur van IHC Merwede. Bram Roelse (56) is reeds 12 jaar, met verantwoordelijkheid voor verschillende bedrijfsonderdelen, werkzaam bij IHC Merwede. Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan in de militaire scheepsbouw en de olie en gas industrie.

Meer… IHC Merwede