Nieuwe stimuleringsregeling voor bunkeren LNG

Rotterdam komt met een extra stimuleringsregeling voor het bunkeren van LNG, vloeibaar aardgas. Dit maakt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, bekend op 15 december tijdens de tweede dag van het ‘LNG Masterplan final event’. Het Havenbedrijf reserveert hier in totaal € 1,5 miljoen. Zeeschepen die tot 2020 in Rotterdam LNG bunkeren kunnen op basis van de nieuwe regeling in aanmerking komen voor een korting ter hoogte van 10 procent op het bruto zeehavengeld.

Het Havenbedrijf wil met deze actie het bunkeren van LNG in de haven stimuleren en daarmee steun verlenen aan de scheepvaartsector en aan partijen die het gebruik van LNG bevorderen. Het nieuws werd bekend gemaakt op de tweede dag van het LNG Masterplan final event. Deze driedaagse bijeenkomst markeert een periode van drie jaar waar in totaal 34 partners uit 13 landen gezamenlijk hebben gewerkt aan het LNG Masterplan project met als doel om de introductie van LNG, vloeibaar aardgas, als brandstof en lading voor de binnenvaart een flinke impuls te geven. LNG is de schoonste fossiele brandstof en het stimuleren van het gebruik hiervan draagt bij aan het doel om van Rotterdam de meest duurzame haven in zijn soort te maken.

In het teken van het LNG Masterplan final event werd op dinsdag 15 december door Havenbedrijf Rotterdam ook een tour georganiseerd langs partijen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het LNG Masterplan en het gebruik van LNG bevorderen, namelijk Falck Safety Service, Gate Terminal Rotterdam en Damen Shipyards Group met de EcoLiner.

“LNG zie je niet, ruik je niet en proef je niet”, vertelt Robbert van der Veen, Directeur Falck RISC, tijdens de tour.

Falck RISC, een onderdeel van Falck Safety Service, en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam hebben richtlijnen en aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar incidentbestrijding met betrekking tot LNG in de binnenvaart. Tijdens de rondleiding over het terrein van Falck Safety Service in Rotterdam vertelt Van der Veen alles over LNG-incidentbestrijding en het belang van een goede training.

“Veiligheidsregio’s moeten zich meer voorbereiden op een LNG incident, want dit is nu nog niet wettelijk verplicht.”, aldus Van der Veen.

Ook werd er een bezoek gebracht aan Gate Terminal Rotterdam, waar de eerste LNG-importterminal in Nederland ligt. Rolf Brouwer, Managing Director bij Gate Terminal Rotterdam, toonde de voortgang van de bouw van de nieuwe LNG break-bulkinfrastructuur. Het LNG Break-bulk is erop gericht grootschalige LNG-aanvoer in kleinere eenheden op te splitsen. Dit maakt het mogelijk om LNG te distribueren en gebruiken als een schonere brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en industriële toepassingen.

De tour werd afgesloten met een bezoek aan de LNG-aangedreven EcoLiner van Damen Shipyards Group. Het EcoLiner-ontwerp combineert conventionele beproefde technieken met duurzame innovaties. Het schip wat voor deze gelegenheid aan wal lag bij RDM Campus Rotterdam zorgt voor een besparing op de brandstofkosten tot wel 25 %. Het project draagt als onderdeel van het LNG Masterplan bij aan een groenere transportsector.

 

IMG_1953 IMG_1969

Foto’s Siward Mackintosh