Noordzee was 56 miljoen jaar geleden subtropisch en zuurstofloos

Een toename van de concentratie CO2 in de atmosfeer heeft in het verleden geleid tot verzuring van de oceanen en mondiale klimaatverandering. Petra Schoon van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ontdekte dat een dergelijke toename grote gevolgen had voor het klimaat in Noord-Europa, zoals een opwarming van 5-8˚C en een subtropisch klimaat. Bovendien werd het water van de Noordzee vrijwel zuurstofloos. Schoon promoveert hierop op 3 april aan de Universiteit Utrecht.

Meer.. Universiteit Utrecht