Olietankervaart lijdt ernstig onder overcapaciteit en piraterij

De olietankervaart lijdt grote financiële schade door problemen als overcapaciteit en piraterij. Een onderzoek van het Amerikaanse persbureau Bloomberg wijst uit dat eigenaren voor het verhuren van een olietanker momenteel nog geen 14.000 dollar per dag kunnen vragen. Een van de grootste bedrijven, Frontline, stelt per schip een kleine 30.000 dollar per dag nodig te hebben om break-even te kunnen draaien.

De lage transporttarieven zijn te wijten aan de overcapaciteit in de markt. In de jaren 2006 tot en met 2008, vlak voordat de economische crisis uitbrak, hadden scheepseigenaren juist het grootste aantal nieuwe olietankers sinds de jaren zeventig besteld. Dat wreekt zich nu. De scheepseigenaren zien nu geen andere mogelijkheid dan supertankers uit de vaart te gaan halen.

Meer… Nieuwsblad Transport