Opruimen olie duurt nog dagen

Opruimen olie duurt nog dagen 
DEN HAAG (ANP) – Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen van olie op de stranden van Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Holland nog enkele  dagen kan duren. Een woordvoerster heeft dat laten weten.  Aanvankelijk meldde de organisatie dat het schoonmaakwerk op de  met olie besmeurde stranden in Zeeland en Zuid- en Noord-Holland  wellicht donderdag kon worden afgerond. De stranden bij  Scheveningen en in Zuid Holland zijn wel nagenoeg olievrij. De olie  is waarschijnlijk afkomstig uit het in het Kanaal gezonken  autotransportschip Tricolor. 


Inmiddels is Rijkswaterstaat een nieuw bedreiging op het spoor.  Ruim 28 kilometer uit de kust van Walcheren is door de Belgische  kustwacht een olievlek ontdekt van bijna 2 bij ruim 10 kilometer.  Het is niet duidelijk in welke richting de vlek gaat. Ook is de  herkomst van de vervuiling onbekend. 


Omdat zwaar weer met harde wind wordt verwacht, heeft het geen  zin om er een baggerschip naar toe te sturen, aldus de  woordvoerster. De vlek is uit elkaar geslagen voordat het schip ter  plekke is. 


Aan het begin van donderdagmiddag werd nog aan de Nederlandse  kust op diverse plaatsen olie verwijderd. In Zeeland gebeurde dat  bijvoorbeeld op het strand tussen natuurgebied Het Zwin en Breskens  waar nieuwe klodders waren aangespoeld. Het Zwin wordt volgens de  zegsvrouw overigens niet bedreigd. In Colijnsplaat werd onder  andere met plamuurmessen palen en trappen van de vette smurrie  ontdaan.  


In Zuid-Holland vorderde het schoonmaken gestaag. Tussen Hoek  van Holland en Monster lag donderdagmiddag nog een richel olie  tegen de duinrand.

Bron: ANP, 07-02-2003;