Proefproces bemanningseisen

De Nederlandse Vissersbond wil middels een ´proefproces´ de regelgeving rond bemanningseisen op met name garnalenkotters versneld aanpassen. Sinds enkele maanden wordt er scherp gecontroleerd op bemanningseisen en volgen processen-verbaal op de kustvloot als met onvoldoende bemanning wordt gevist danwel de bemanning niet over de juiste papieren beschikt.

Bron: Visserijnieuws, 07-04-2007;