Provincie dwingt werf tot saneren terrein

RAAMSDONKSVEER – De provincie Noord-Brabant draagt de scheepswerf Ruijtenberg in Raamsdonksveer op een deel van haar terrein te ‘saneren’ en zelf een bodemonderzoek te verrichten. Dat blijkt uit een brief die verstuurd is aan Ruijtenberg. Het is een reactie op de uitspraak van de Raad van State (RvS) op 18 juni dit jaar. De RvS vernietigde een besluit van de provincie om niet handhavend op treden tegen de scheepswerf op basis van de Wet Milieubeheer. Mevrouw D. Nelemans, die naast Ruijtenberg woont, had daarom gevraagd. Zij beweert al jaren dat de scheepswerf zich schuldig maakt aan ernstige milieuvervuiling. Vanaf 1992 zou het bedrijf de naastgelegen griend stelselmatig hebben opgehoogd met bedrijfsafval, slib uit de rivier en ander afval. Zij vreest op termijn zelf het slachtoffer te worden van deze vermeende vervuiling.

Bron: Waterbodem.nl, 26-11-2003;