Kustlijn Benin. Foto, Boskalis.

Boskalis gaat kustlijn Togo en Benin beschermen en past innovatief zandmotorconcept voor strandsuppletie toe

Boskalis heeft de opdracht gekregen voor de bescherming en suppletie van meer dan 40 kilometer kustlijn die zich uitstrekt van de oostkust van Togo tot de westkust van Benin in West-Afrika. Het kustbeschermingsproject maakt deel uit van het West African Coastal Areas Management (WACA) programma. Het project is gegund door de regeringen van Togo en Benin, waarbij de financiering beschikbaar wordt gesteld door de Wereldbank. Het contract heeft een waarde van circa EUR 55 miljoen.

Kustlijn Benin. Foto, Boskalis.
Kustlijn Benin. Foto, Boskalis.
Kustlijn Benin. Foto, Boskalis.

De huidige kustlijn heeft te lijden gehad van aanzienlijke erosie, waardoor de kust zich heeft teruggetrokken, wat een bedreiging vormt voor vitale infrastructuur en de leefomgeving van de plaatselijke bevolking. Het project omvat de aanleg van vijftien nieuwe strandhoofden en het herstel van zes bestaande strandhoofden. Daarnaast worden er stranden opgehoogd door middel van ruim een miljoen kubieke meter zand. Tot slot wordt er aan de Beninse kant van de grens een zandmotor van 6,4 miljoen kubieke meter geconstrueerd. Het zandmotorconcept is mede ontwikkeld door Boskalis en is de afgelopen tien jaar met succes toegepast in Nederland. Op een strategische plek wordt een grote hoeveelheid zand aangebracht, dat zich na verloop van tijd door de natuurlijke beweging van wind, golven en stroming langs de kustlijn in oostelijke richting verspreidt. Dit principe van bouwen met de natuur zal de kustlijn op een robuuste en natuurlijke manier versterken. Het project gaat per direct van start en wordt naar verwachting eind 2023 voltooid.

Het WACA-programma is ontwikkeld in samenwerking met West-Afrikaanse gemeenschappen die aan de kust wonen en afhankelijk zijn van de kust voor hun levensonderhoud, voeding, voedselzekerheid en welvaart. Het programma ondersteunt de inspanningen van verschillende landen om het beheer van hun gedeelde kustvoorzieningen te verbeteren en de natuurlijke en door de mens veroorzaakte risico’s voor de kustgebieden te verminderen.

Langs de westkust van Afrika trekt de kust zich gemiddeld tussen één en twee meter per jaar terug. Plaatselijk zijn echter ernstiger gevallen waargenomen van meer dan tien meter per jaar. Kusterosie heeft verwoestende gevolgen en leidt tot het verlies van infrastructuur, zoals wegen. Het vormt ook een bedreiging voor de plaatselijke bevolking, die niet langer dicht bij de kustlijn kan wonen, die vaak verbonden is met hun bron van inkomsten. De verwachting is dat deze uitdagingen toenemen als gevolg van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel.

De strategie van Boskalis is erop gericht in te spelen op belangrijke macro-economische factoren die de wereldwijde vraag op onze markten aanjagen: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, groei van de wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit kustbeschermingsproject is ingegeven door bevolkingsgroei en klimaatverandering.