Provincie schrikt van plan met Parksluizen

Monument? Dan oponthoud op de Schie De aanwijzing van de Parksluizen tot rijksmonument is ‘zeer onwenselijk’ als dit betekent dat de Schie als vaarwater niet kan worden opgewaardeerd. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland antwoorden dat op vragen van VVD-statenleden M. van der Sloot en R. E. Waterman. Rotterdam – De provincie maakt zich zorgen over de vaarweg Delftsche Schie- Nieuwe Maas. Deze is van grote betekenis voor de recreatievaart en het transport van goederen als zand, grind en huishoudelijk afval. Er zijn evenwel knelpunten die snel moeten worden aangepakt.

Bron: Rotterdams Dagblad, 04-08-2003;