Robots bestrijden piraten

Robotscheepjes van negen of tien meter lengte kunnen de zee afspeuren naar piraten. Op de grootste marinebeurs ter wereld, Euronaval, waren de jongste trends te vinden op het gebied van militaire maritieme technologie.

Euronaval, de grootste marinebeurs ter wereld die elke twee jaar in de Franse hoofdstad Parijs wordt gehouden, stond vorige keren vooral in het teken van ‘de verschuiving van blauwe naar bruine operaties’. Daarmee werd bedoeld dat westerse marines doctrines uitdachten en materiaal aanschaften die ze in staat stelden om veilig in ondiepe ‘bruine’ kustwateren te opereren. Tijdens de Koude Oorlog lag de nadruk op missies op de oceaan –vandaar ‘blauw.’ Dit jaar (27–31 oktober in Parijs) was te zien hoe deze verschuiving een overtreffende trap krijgt: zeestrijdkrachten moeten in toenemende mate samenwerken met andere partijen, zoals havenautoriteiten, douane, politie te water en de kustwacht. Deze eis tot verbeterde samenwerking heeft direct te maken met de huidige dreigingen zoals mensensmokkel, milieuvervuiling, terrorisme en piraterij.

Meer nieuws over piraterij

Bron: Technisch Weekblad, 30-11-2008;