RWS herstelt schade vastgelopen schepen Westerschelde

  • binnenland

Op 14 augustus en 20 september strandden respectievelijk containerschip CSCL Jupiter en tanker Seatrout in het Nauw van Bath op de Westerschelde. Vanaf 16 oktober herstelt Rijkswaterstaat de schade die hierdoor is ontstaan. Het streven is begin november klaar te zijn.

De schepen beschadigden de vooroeververdediging door deze landwaarts op te duwen. Rijkswaterstaat herstelt de schade met bestortingen van breuksteen en zand voordat najaarsstormen de beschadigde geulwand verder zouden kunnen aantasten.

Geen hinder voor de scheepvaart
De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor de scheepvaart. Het werkschip dat wordt ingezet voor de bestorting van de geulwand ligt ruim buiten de vaargeul.

Photo:

Related news

List of related news articles